Ogólnopolski Otwarty Konkurs

Zabytki –
Konkurs architektów

Od 1 grudnia do 28 lutego 2022r.

O konkursie

Celem konkursu jest wyłonienie wyróżniających się projektów,
zrealizowanych w latach 2019-2021 w obiektach budowlanych
wpisanych do rejestru zabytków, bądź znajdujący się w strefie ochronnej.
Prace projektowe, renowacyjne, czy konserwatorskie muszą
uwzględniać technologię Kingspan Kooltherm.
W konkursie przewidziano między innymi następujące kategorie:


I Realizacja roku – wykonana z wykorzystaniem projektu
uwzględniającego technologię Kingspan Kooltherm


II Projekt roku przygotowany do realizacji z zastosowaniem
produktów Kingspan Kooltherm


Nagrody i wyróżnienia przyznawane będą przez
ogólnopolskie Jury

Zasady

Prawo zgłoszenia się do konkursu mają:


inwestor i firma, której projekt bądź pracę
wykorzystano przy rozwiązaniach
projektowych, robotach budowlanych,
pracach renowacyjnych lub konserwatorskich


inspektorzy budowlani, służba konserwatorska oraz
stowarzyszenia, którzy zajmują się statuowo
budownictwem i ochroną zabytków


Ilość obiektów/ realizacji zgłaszanych przez
jedną jednostkę jest dowolna.


Wymogiem koniecznym jest wykorzystanie w pracach
technologię Kingspan-Kooltherm

Oceniane będzie

  • Estetyka i funkcjonalność
  • Kompleksowość wykonywanych prac
  • Wpływ na zmianę parametrów obiektu
  • Jakość wykonywanych prac i robót
  • Dbałość o maksymalne zachowanie oryginalnejsubstancji zabytkowej

Weź udział

Zapraszamy do udziału biura projektowe i inwestorów