Ogólnopolski Otwarty Konkurs

Zabytki –
Konkurs architektów

Rozstrzygnięty

Trwający od października 2021 roku konkurs na ocieplanie budynków z zastosowaniem technologii Kingspan Kooltherm, rozpisany przez redakcję „Renowacji i Zabytków”, a zainicjowany przez Kingspan Insulation, został rozstrzygnięty. Dziewiętnastego maja w hotelu Rubinstein w Krakowie Jury konkursu składające się z architektów, konserwatorów, inżynierów i historyków sztuki zadecydowało o nagrodach i wyróżnieniach w obu stworzonych kategoriach.

Spośród ośmiu zgłoszeń, które wpłynęły do organizatora w kategorii „Projekt przygotowany do realizacji z zastosowaniem produktów Kingspan-Kooltherm”, laureatem nagrody w wysokości 8 tys. złotych została pracownia architektoniczno-konserwatorska Lineaprojekt z Opola za „Projekt termomodernizacji Domu Wypoczynkowego dla pielgrzymów w Głuchołazach”. W uzasadnieniu Jury wskazało na prawidłowe i czytelne umiejscowienie ocieplenia obiektu oraz rzeczywiste możliwości realizacyjne przygotowanego projektu. Wyróżnienia w tej kategorii nie przyznano.

W kategorii „Realizacja roku – wykonana z wykorzystaniem projektu uwzględ niającego technologie Kingspan-Kooltherm”, pierwsze miejsce i także nagrodę w wysokości 8 tys. złotych otrzymało biuro projektowe ITO z Krakowa za „Projekt termomodernizacji i remontu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim”. W uzasadnieniu wskazano m.in. na prawidłowy sposób i wielkość zaprojektowania docieplenia wewnętrznego z zastosowaniem płyt okładzinowych z rdzeniem z pianki rezolowej, polepszający parametry termiczne obiektu wpisanego do rejestru zabytków.

Dyrektor Kingspan Insulation Polska Piotr Cieślewicz i dr inż. arch. Maciej Małachowicz wręczają nagrodę w kategorii „Projekt przygotowany do realizacji z zastosowaniem produktów Kingspan-Kooltherm” pracowni architektoniczno-konserwatorskiej Lineaprojekt z Opola

Ze względu na kilkanaście zgłoszonych w tej kategorii obiektów przyznano dwa równoznaczne wyróżnienia w wysokości 4 tys. złotych każde. Pierwsze dla Q2 Studio z Wrocławia za „Ocieplenie istniejącej części zabytkowej budynku Concordia Design we Wrocławiu”, drugie dla Demiurg Construction za „Izolację budynku D w kompleksie Dziedziniec pod Słońcem w Poznaniu”. W obu wypadkach Jury kierowało się podobnymi kryteriami jak przy przyznaniu nagrody głównej w tej kategorii.

www.kingspaninsulation.pl

O konkursie

Celem konkursu jest wyłonienie wyróżniających się projektów,
zrealizowanych w latach 2019-2021 w obiektach budowlanych
wpisanych do rejestru zabytków, bądź znajdujący się w strefie ochronnej.
Prace projektowe, renowacyjne, czy konserwatorskie muszą
uwzględniać technologię Kingspan Kooltherm.
W konkursie przewidziano między innymi następujące kategorie:


I Realizacja roku – wykonana z wykorzystaniem projektu
uwzględniającego technologię Kingspan Kooltherm


II Projekt roku przygotowany do realizacji z zastosowaniem
produktów Kingspan Kooltherm


Nagrody i wyróżnienia przyznawane będą przez
ogólnopolskie Jury

Zasady

Prawo zgłoszenia się do konkursu mają:


inwestor i firma, której projekt bądź pracę
wykorzystano przy rozwiązaniach
projektowych, robotach budowlanych,
pracach renowacyjnych lub konserwatorskich


inspektorzy budowlani, służba konserwatorska oraz
stowarzyszenia, którzy zajmują się statuowo
budownictwem i ochroną zabytków


Ilość obiektów/ realizacji zgłaszanych przez
jedną jednostkę jest dowolna.


Wymogiem koniecznym jest wykorzystanie w pracach
technologię Kingspan-Kooltherm

Oceniane będzie

  • Estetyka i funkcjonalność
  • Kompleksowość wykonywanych prac
  • Wpływ na zmianę parametrów obiektu
  • Jakość wykonywanych prac i robót
  • Dbałość o maksymalne zachowanie oryginalnejsubstancji zabytkowej

Weź udział

Zapraszamy do udziału biura projektowe i inwestorów